Pårørende – Center for Hjerneskade - Specialister i genoptræning efter en hjerneskade

Center for Hjerneskade Center for Hjerneskade

Center for Hjerneskade > Pårørende

Tilbud til pårørende 

Det er ofte svært at være pårørende til en person, der har pådraget sig en hjerneskade, ikke mindst er der mange spørgsmål, der presser sig på. På Center for Hjerneskade arbejder vores neuropsykologer dagligt med personer, der har pådraget sig en mere eller mindre alvorlig hjerneskade.

Center for Hjerneskade har på den baggrund udarbejdet et tilbud om vejledning og sparring til dig som pårørende til en person, der har pådraget sig en hjerneskade.

Vi kan tilbyde rådgivende/vejledende samtaler hos neuropsykolog med speciale i personer med erhvervet hjerneskade. Tilbuddet er for 1 eller 2 personer, så du kan taget et familiemedlem eller en god ven med til samtalen. Prisen for en samtale på 1½ - 2 timer er kr. 1.900.

Hvis du/I efterfølgende har behov for yderligere samtaler eller vejledning, vil efterfølgende timer koste kr. 950 pr. time.

Hvis du ønsker at høre nærmere omkring tilbuddet, så kan du kontakte Center for Hjerneskades visitation:

Ann-Dorthe Jensen
(tlf. 35 32 90 17/e-mail: Ann-Dorthe.Jensen@cfh.ku.dk
Tine Rindom Jeppesen (tlf. 35 32 90 97/e-mail: Tine.Jeppesen@cfh.ku.dk)

Center for Hjerneskade  |  Amagerfælledvej 56 A  |  2300 København S  |  Telefon: (+45) 35 32 90 06  |  kontakt@cfh.ku.dk  |  sikker.mail@cfh.ku.dk  |  Hosted af Københavns Universitet