Selma Marie – Center for Hjerneskade - Specialister i genoptræning efter en hjerneskade

Center for Hjerneskade Center for Hjerneskade

Unge hjerners oprindelige forløbskoordinator Stine Harbech, Neurorehabilitering Selma Marie og Center for Hjerneskade står bag tilbudet Unge Hjerner – en gruppe med erfaringsudveksling for unge mellem 15-30 år

Selma-effekten - bogen om "Neurorehabilitering Selma Marie"

Center for Hjerneskade  |  Amagerfælledvej 56 A  |  2300 København S  |  Telefon: (+45) 35 32 90 06  |  kontakt@cfh.ku.dk  |  sikker.mail@cfh.ku.dk  |  Hosted af Københavns Universitet