Olivia Danmark – Center for Hjerneskade - Specialister i genoptræning efter en hjerneskade

Center for Hjerneskade Center for Hjerneskade

Olivia Danmark og Center for Hjerneskade indgår samarbejdsaftale

Olivia Danmark og Center for Hjerneskade har indgået en aftale om at skabe nye kombinerede tilbud på hjerneskadeområdet. Udgangspunkt er de styrker, som vi hver især har i forvejen. Samarbejdet skal bl.a. sikre et øget neurofagligt niveau i Olivias indsats i borgernes hjem. Vi fortsætter som 2 helt selvstændige virksomheder, og samarbejdet indebærer ikke nogen form for økonomisk mellemværende. 

Olivia Danmarks ekspertise er at hjælpe handicappede - herunder borgere med erhvervet hjerneskade - i eget hjem. Olivia Danmark har kontorer i Herlev og Århus og arbejder over hele landet.

Center for Hjerneskade bidrager dels med supervision og opkvalificering af Olivia Danmarks medarbejdere, dels med muligheden for at kombinere tilbuddene omkring den enkelte borger.

I fællesskab med kommunernes tilbud er det planen at skabe individuelle løsninger for borgerne, der kombinerer udredning, optræning, rehabilitering (både på CfH og  i borgerens eget hjem) med den arbejdsmarkedsrettede indsats. Neurofaglighed er udgangspunktet.

Læs mere i pressemeddelelsen

Center for Hjerneskade  |  Amagerfælledvej 56 A  |  2300 København S  |  Telefon: (+45) 35 32 90 06  |  kontakt@cfh.ku.dk  |  sikker.mail@cfh.ku.dk  |  Hosted af Københavns Universitet