Om centret – Center for Hjerneskade - Specialister i genoptræning efter en hjerneskade

Center for Hjerneskade Center for Hjerneskade

Center for Hjerneskade > Om centret

Om Center for Hjerneskade

Center for Hjerneskade er en selvejende institution under Region Hovedstaden. Centret tilbyder intensiv træning til børn, unge og voksne med erhvervet hjerneskade. Desuden tilbyder vi træning til børn og unge med medfødte hjerneskader samt udredning af børn og unge med udviklingsforstyrrelser Center for Hjerneskade blev etableret i 1985 på Københavns Universitet som det første af sin art i Europa.

Mission
Centret varetager neurofaglig rehabilitering af børn, unge og voksne med såvel erhvervet som medfødt hjerneskade samt udviklingsforstyrrelser og følger efter hjernerystelse. Center for Hjerneskade varetager desuden opkvalificering, videre- og efteruddannelse af sundhedsfagligt personale inden for hjerneskadeområdet, samt forestår og deltager i samarbejde med andre institutioner i forskningsprojekter på området.

Vision
Centrets vision har siden 1985 været at vise, at personer med erhvervet eller medfødt hjerneskade samt følger efter hjernerystelse, gennem intensiv multidisciplinær rådgivning og træning, kan forbedre deres personlige og erhvervsmæssige funktion og vende tilbage til job eller uddannelse og et aktivt liv selv år efter en hjerneskade. Desuden tilbyder vi træning og udredning af børn og unge med medfødte hjerneskader og udviklingsforstyrrelser.

Personaleprofil

Centrets personale er højtuddannede specialister, der arbejder fagspecifikt og tværfagligt ud fra en neuropsykologisk og revalideringsmæssig tilgang.

Neuropsykologer, audiologopæder, ergoterapeuter, speciallærer, fysioterapeuter og socialrådgivere samarbejder i teams omkring den enkelte deltager. Alle medarbejdere har et indgående kendskab til - og mange års erfaring med - revalideringsmæssige foranstaltninger og planlægning. Desuden benytter centret sig af eksterne konsulenter, herunder jurist, neurokirurg, neurolog, fysiurg, psykiater, børnelæge/ neuropædiater og børnepsykiater.

Værdigrundlag

På CfH har vi fire kerneværdier:

• Faglighed
• Kompetence
• Engagement
• Innovation

Høj faglighed og kompetence ligger til grund for alle opgaver, vi udfører på CfH, således at de borgere, vi rehabiliterer, deres pårørende – og vores samarbejdspartnere altid er garanteret optimal indsats fra CfH.

Engagement i centrets arbejdsopgaver, i vores borgere, pårørende og samarbejdspartnere og i hinanden – fra ledere og medarbejdernes side – er en vigtig forudsætning for, at vi altid kan yde den bedste indsats inden for vores felt, så ledelsen har fokus på, at CfH er en god og udviklende arbejdsplads, hvor der også er plads til faglig fordybelse, kreativitet og iderigdom, som er grundlag for innovation.

Center for Hjerneskade  |  Amagerfælledvej 56 A  |  2300 København S  |  Telefon: (+45) 35 32 90 06  |  kontakt@cfh.ku.dk  |  sikker.mail@cfh.ku.dk  |  Hosted af Københavns Universitet