Selvbetalere – Center for Hjerneskade - Specialister i genoptræning efter en hjerneskade

Center for Hjerneskade Center for Hjerneskade

Center for Hjerneskade > Voksne > Selvbetalere

Supplerende træning
efter en skade eller sygdom i hjernen

Center for Hjerneskade tilbyder muligheder for at købe ekstra træning, som et selvvalgt supplement til den træning, som du får på hospitalet og i kommunen.

Fysisk træning
Al nyere forskning viser, at det er afgørende, hvor ofte og hvor intensivt du træner. Måske er du en af dem, der har gode muligheder for at få en væsentligt bedre gangfunktion. Forbedringerne vil kunne mærkes i hverdagen - f.eks. at gå igen, at gå hurtigere og at transportere sig selv.

'Man er voldsomt usikker, når man ikke  kan bruge sit ben. Så ved at blive hængt op således, at noget af vægten bliver fjernet, så tør man jo meget mere.'
Peter, 46-årig deltager

Hjernetræning – kognitiv træning
Har du problemer med at huske, koncentrere dig, planlægge, føre ting ud i livet, finde rundt eller at forstå, hvad der er sket, efter at du blev syg? Så er det muligt, at du har behov for kognitiv træning og at lære at kompensere.

Kognitiv træning betyder, at du træner, så du bliver bedre til at klare din hverdag.
Kompensation betyder, at du lærer  andre måder at klare dig på, f.eks. at  bruge planer og struktur til det, som du før klarede uden problemer.

Samtaler med en neuropsykolog
Det kan være, at du efter skaden er blevet trist eller vred og opfarende? Måske har du og din familie svært ved at overskue og håndtere jeres nye situation? Måske reagerer jeres børn på ændringerne derhjemme? Samtaler med en neuropsykolog kan være en god støtte.

Sprogtræning
Hvis du har fået problemer med at tale og at forstå, hvad andre siger
Jo mere træning, jo bedre.

Vi kan tilbyde dig:

Træning, så du bliver bedre til at klare hverdagens kommunikation.

Kompensation, så du lærer andre måder at klare dig på, hvis ordene og sproget volder problemer.

Samtalestøtte: Hvis du er særligt hårdt ramt, kan du og dine pårørende i stedet have glæde af ”samtalestøtte”. Dette er en metode, hvor I lærer at kommunikere, selv om det er blevet sværere at tale og forstå hinanden.

Center for Hjerneskade
På Center for Hjerneskade har vi over 30 års erfaring med at hjælpe personer med erhvervet hjerneskade videre i arbejds- og privatlivet. Vores kendetegn er et højt specialiseret niveau, tværfagligt samarbejde, forskning og internationalt samarbejde. 

Center for Hjerneskade er et privat, ikke-kommercielt optræningstilbud. Vores tilbud finansieres dels af regionerne, dels af kommunerne.

Som noget nyt åbner vi nu for selvbetalere, der ønsker at få det maximale udbytte af deres træning efter en hjerneskade.

KONTAKT: 
Hvis du har spørgsmål om pris og betaling, er du velkommen til at kontakte vores visitation: 
Ann-Dorthe Jensen, tlf. 35 32 90 17  - Ann-Dorthe.Jensen@cfh.ku.dk
Tine Rindom Jeppesen,  tlf. 35 32 90 97  - Tine.Jeppesen@cfh.ku.dk

Center for Hjerneskade  |  Amagerfælledvej 56 A  |  2300 København S  |  Telefon: (+45) 35 32 90 06  |  kontakt@cfh.ku.dk  |  sikker.mail@cfh.ku.dk  |  Hosted af Københavns Universitet